Дозвіл застосування посудин, що працюют під тиском понад 0,05 МПа