Металургія

Пластинчасті теплообмінники «Анкор-Теплоенерго» широко використовуються в системах охолодження доменних печей, системах прокатки сталі та інших сталеливарних процесах.

 

Зростаюча світова конкуренція змушує металургійні компанії шукати шляхи для зниження собівартості продукції. Металургія – одна з найбільш енергоємних галузей промисловості. Наприклад, частка витрат на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) в загальних заводських затратах підприємств чорної металургії досягає 30% і постійно підвищується через зростання цін на ПЕР. Тому підвищення ефективності використання ПЕР в даний момент є однією з пріоритетних задач для фахівців металургійних підприємств. Проведені дослідження показують, що одним із шляхів вирішення цього завдання є використання вторинних енергетичних ресурсів (утилізація тепла). Застосування теплообмінного обладнання компанії «Анкор-Теплоенерго» дозволяє ефективно вирішувати теплообмінні задачі на підприємствах металургійної галузі.

Технологічні позиції:

  • Охолодження масел, ливарних форм, емульсій прокатних станів;
  • Утилізація промислового тепла;
  • Охолодження установок безперервного розливання сталі;
  • Охолодження компресорів;
  • Охолодження коксових батарей, коксового газу;
  • Хімічна переробка продуктів коксування.