Види теплообмінників

НЕ ЗНАЄТЕ ЯКИЙ ВИД ТЕПЛООБМІННИКА ВИБРАТИ ?

Заповніть опитувальний лист, ми розрахуємо і розробимо необхідний апарат, який буде виконувати всі поставлені завдання з мінімальними грошовими витратами.

Дані про замовника:

Теплообмінник:Охолоджуване середовище (гаряча сторона) Середовище, що нагрівається (холодна сторона)
Вхiд Вихiд Вхiд вихiд
Найменування робочих середовищ
Концентрація або марка
Температури робочих середовищ t, °C
Тиск робочих середовищ P            
Допустимі втрати тиску ΔP            
Витрата робочих середовищ G            
Тепловий потік (навантаження) Q      

* Поля обов'язкові для заповнення

Ви також можете завантажити опитувальний лист, заповнити його offline і відправити на наш email: ankor.phe@gmail.com


Широкий вибір теплообмінних апаратів

З часів своєї появи, виробництво теплообмінного обладнання ніколи не стояло на місці та постійно
прогресувало. Адже з огляду на широкий спектр позицій, де воно застосовувалося, постійно виникала
необхідність в модернізації та зміні конструкції теплообмінників. Їх необхідна варіативність досягалася
шляхом застосування різних принципів дії, структури та технічних характеристик. При цьому не можна сказати,
що будь-які типи теплообмінників мають безперечну перевагу перед іншими. Швидше кожний конкретний виріб
підходить під свою область використання. Можна виділити наступні основні види теплообмінників:

Розбірні пластинчасті– найпоширеніший тип, якщо брати до уваги пластинчасті теплообмінні
апарати. Мають досить нескладну будову при низьких матеріальних витратах, але саме це і накладає обмеження
на діапазон їх застосування. Прості у виготовленні, експлуатації та обслуговуванні. Підходять для вирішення
найрізноманітніших завдань — від гарячого водопостачання до пастеризації різних продуктів.

Зварні пластинчасті– найпоширеніший тип, якщо брати до уваги пластинчасті теплообмінні
апарати. Мають досить нескладну будову при низьких матеріальних витратах, але саме це і накладає обмеження
на діапазон їх застосування. Прості у виготовленні, експлуатації та обслуговуванні. Підходять для вирішення
найрізноманітніших завдань — від гарячого водопостачання до пастеризації різних продуктів.

Кожухотрубні – якщо говорити про види теплообмінних апаратів, їх можна вважати одними з
найперших, які з’явилися у світі. Хоч їх конструкція і не спрямована на ефективність і економічність, висока
надійність і довговічність дозволяє їм не втрачати актуальність на ринку. При цьому не поступаючись свої
позиції пластинчастим. Своїй назві зобов’язані своєрідному кожуху, в якому знаходяться трубки, і саме він
дозволяє уникати витоків і байпасів.

Паяні – один з підвидів пластинчастих. Вся їх структура спрямована на досягнення
максимальної енергоефективності, проте жертвую довговічністю, надійністю і ремонтопридатністю. Проте, значна
частина замовників має на ці теплообмінники плани, причому вельми певні. Адже внаслідок своєї
орієнтованості, вони мають дуже малі розміри, і як наслідок, низьку металомісткість і ціну.

Спіральні – якщо інші види теплообмінних апаратів мають загальні особливості й області
застосування, то ці відрізняються від них кардинально. Використовуються в основному на позиціях, де
теплоносії дуже сильно схильні до виникнення забруднень або мають в собі великі механічні частинки. Через
особливості конструкції теплообмінників даного типу, вони не вимагають очищення досить тривалий час.

Трубчасті – «двоюрідний брат» кожухотрубних. Основною відмінністю можна вважати відсутність
кожуха для трубок. Його роль тут може виконувати корпус різної форми, в залежності від типу завдання і
підсумкового розрахунку. Також хочеться відзначити, що сам пристрій і принцип роботи не відрізняється від
кожухотрубного.

Апарат повітряного охолодження і секції апарату повітряного охолодження – один з підвидів
трубчастих, головною метою якого є охолодження будь-якого продукту повітря, що створюється вентиляторами.
Повністю апарат складається з секції, яка являє собою трубки, зварені в корпусі, вентилятори та іншу
автоматику.

Апарат для двоступеневої схеми підключення ГВП (моноблок) – різновид розбірних
пластинчастих теплообмінників. Особливістю можна вважати той факт, що на одній рамі розташовані два ступені,
які між собою розділяються перегородкою. В самі теплообмінні апарати при цьому подається три різних рідини.

Конструкції теплообмінників

Короткий опис конструкції розбірного пластинчатого теплообмiнника

У конструкції теплообмінників цього виду закладена максимальна простота і зручність. Сам виріб
складається з наступних компонентів: дві плити, притискна і нерухома, пакет пластин з
ущільненнями, стягнуті шпильки. Речовини надходять в нього через робочі штуцера, які розташовані
на плитах. З’єднання здатні розташовуватися як на одній плиті, (одноходовий варіант), так і на
різних (багатоходовий варіант). Залежно від поставлених умов, продукти можуть рухатися як
назустріч один одному (протиток), так і в одну сторону (прямоток). Так само є можливість
механічного очищення обох порожнин. Одною з найголовніших переваг є повна змінюваність
будь-якого елементу конструкції. Це дозволяє проводити ремонт в максимально короткі терміни та
без великої трудомісткості. Крім того, є опція по збільшенню потужності, шляхом збільшення
кількості пластин на рамі.

Короткий опис конструкції зварного пластинчатого теплообмiнника

Пристрій теплообмінника являє собою наступне: корпус, в який уварений пакет пластин. Пластини
зварюються по периметру роликовим зварюванням, утворюють секції, які зварюються між собою по
колекторним отворам. Продукти рухаються між пластинами в секціях, утворюючи пакетну порожнину і
безпосередньо між секціями в корпусі, утворюючи корпусну порожнину. Значення товщини пластин
починається від 1,0 мм. Є можливість зміни геометрії для найефективніших рішень завдань. Ці
теплообмінні апарати спираються на надійність і для максимального її забезпечення, передбачена
компенсація температурних розширень металу. Це стосується випадків, коли різниця температур на
вході понад 150 ° С. Так само зварна конструкція корпусу виключає потрапляння в навколишнє
середовище, що дозволяє використовувати даний тип для роботи з агресивними,
вибухопожежонебезпечними або токсичними речовинами.

Короткий опис конструкції кожухотрубного теплообмiнника

Виходячи з назви, досить легко зрозуміти основну особливість, що характеризує ці теплообмінні
апарати. Основою для них служить пучок трубок, закріплений на трубній дошці та розміщений в так
званому кожусі. Він виготовляється з металу товщиною від 4 мм, в залежності від завдання, це
величина може варіюватися. Трубки можуть бути різної довжини та типорозміру, визначаються з
оптимального рішення. Одна робоча речовина подається в трубний пучок, інша в міжтрубний простір.
Можливі одноходовий і багатоходовий виконання виробів. Також передбачена компенсація
температурних розширень, які можуть пошкодити трубки в районі дошки. Досягається так званим
U-пучком – це коли по трубках речовина робить два ходи в кожному ряду.

Короткий опис конструкції паяного теплообмiнника

Принцип роботи, якщо розглядати розбірні й паяні теплообмінні апарати разом, практично не
відрізняється. Розбіжності починаються, коли справа стосується зовнішнього вигляду. Перше, що
впадає в очі, це відсутність рами — лише оболонка, в яку запаяний пакет пластин, з’єднаних між
собою мідним припоєм. Для досягнення максимальної ефективності, пластини тонші, ніж в
розбірному. Через це вони сильніше схильні до впливу корозії. Рух в неї здійснюється також, як і
в розбірному — через вхідні з’єднання.

Короткий опис конструкції спірального теплообмiнника

Що стосується конструкції теплообмінників подібного роду, вона є досить своєрідною і
відрізняється від інших. У круглому корпусі агрегату є пакетна частина. Вона виготовляється з
рулонної смуги, навитої по спіралі. Яка у свою чергу утворює два роздільних між собою спіральних
канали прямокутного перерізу. Так само для поліпшення характеристик міцності, за аналогією зі
зварними, між каналами присутні проставки. Вони дозволяють апарату витримувати зовнішній тиск,
що може порушити цілісність каналів. Для запобігання байпасів і перетоків кожен канал
заварюється з одного боку. Після зняття кришок, теплообмінник легко очищається.

Короткий опис конструкції трубчастого теплообмiнника

Трубчасті моделі є досить поширеними. Конструкцією вони дуже схожі з кожухотрубними, за винятком
відсутності кожуха. Основні переваги, якими володіють трубчасті, полягають в їх відмінній
ремонтопридатності, тривалій безперебійній експлуатації. Усередині є дві камери: корпусна та
трубна. За ним протікають два типи речовин і, здійснюється процес теплообміну. Нерідко
використовуються як конденсатор. Для цього виріб розташовують під нахилом або взагалі в
вертикальному положенні.

Короткий опис конструкції апарату повітряного охолодження і секцій апарату повітряного охолодження

Пристрій теплообмінника подібного типу досить схожий на трубчасті. Однак вони складаються з
кількох секцій на базі гладких або реберних трубок. По ним і рухається охолоджувальна речовина,
яка обдувається повітрям. Воно створюється вентиляторами, які встановлені на тій же рамі, що і
самі секції. Для поліпшення характеристик повітря як холодоносія, на вентилятори встановлюються
дифузори. Крім вентиляторів подача повітря може здійснюватися природною конвекцією.

Короткий опис конструкції двоступеневої ГВП

Головною перевагою цієї схеми підключення ГВП є компактність, адже два щаблі в такому випадку
знаходяться на загальній рамі. Принцип роботи та навіть зовнішній вигляд такого апарату буде
таким же, як і класичного розбірного, різницею лише буде наявність шести штуцерів для підведення
теплоносіїв в апарат. Це необхідно для забезпечення підмішування теплоносія з системи опалення
для збільшення ефективності теплообміну в лінії.

ПОРІВНЯННЯ теплообмінникiв ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Характеристика/Тип

Разбiрний пл.

Паяний

Зварні пл.

Трубчасті

Спіральні

АПО/Cекції АПО

Ефективність і досягємi коефіцієнти теплопередачі (умовно)

5X

6X

3X

X

0,3X

0,1X

Збільшення

площі

теплообміну

Припустимо в широких діапазонах

Неможливо

Неможливо

Неможливо

Неможливо

Неможливо

Доступ для внутрішнього огляду і механічного очищення, простота обслуговування

Легке розбирання. Повний доступ для ревізії і механічного чищення. Можлива заміна будь-яких комплектуючих.

Нерозбірний. Доступ до порожнин відсутній. Хім. промивка. Заміна комплектуючих неможлива.

Частково розбірний. Зручна розбирання. Доступ для ревізії і механічного чищення до однієї з порожнин. Заміна комплектуючих неможлива.

Частично-, важко розбірний по одной полости. Механическая чистка возможна по одной стороне, однако с колоссальными трудозатратами. Замена комплектующих невозможна.

Розбірна конструкція. Доступ для ревізії і механічного чищення по обидвi порожнини. Заміна комплектуючих неможлива.

Конструкція не розбірна, напіввідчинені. Доступ для ревізії і механічного чищення тільки в відриту порожнину.

Заміна комплектуючих неможлива.

Габарити, і маса (умовно)

0,08X..0,12X

0,02X..0,04X

0,2X..0,4X

X

0,8X

0,6X..X

Розрахунковий термін служби

До 10-12 років

До 5 років

Від 10 до 40 років

Від 10 до 40 років

До 10-20 років

До 10-20 років

Вартість (умовно)

0,06X..0,1X

0,02X

0,4X..X

X

X..1,5X

X..1,5Х

Залишилися питання? Залиште заявку для зворотного зв’язку і наші фахівці із задоволенням дадуть відповідь на Ваші питання.

 

Заявка для зворотного зв’язку

Якщо у Вас ще залишилися питання, Ви можете описати їх в заявці, прикріпити необхідний файл і відправити нам. Наші фахівці дадуть відповідь в найближчий робочий час.