Нафтопереробна

В умовах ринкової економіки випуск конкурентоспроможної продукції на вітчизняних промислових підприємствах пов’язаний з необхідністю істотного і швидкого зниження енергоємності виробництв. Це пов’язано з високою питомою витратою енергії на одиницю випущеної продукції.

oil

Спеціально розроблена фахівцями «Анкор-Теплоенерго» конструкція теплообмінника з розбірним корпусом поєднує в собі цілий ряд технологічних переваг в одному компактному пристрої. Суцільнозварний пакет пластин, відсутність прокладок між пластинами, і можливість доступу до пакету теплообмінника по боці однієї з робочих середовищ дозволяє працювати з широким спектром агресивних і забруднених середовищ в умовах високих температур і тисків.

В порівнянні з кожухотрубним теплообмінником, пластинчастий теплообмінник, завдяки високому коефіцієнту теплопередачі, дозволяє істотно заощадити виробничі площі через свої компактні розміри.

Пластинчасті теплообмінники можуть виконувати функції конденсаторів, утилізаторів, рекуператорів або кип’ятильників для дистиляції та зачистки колони, а також використовуватися на інших технологічних позиціях.

Технологічні позиції:

  • Нагрівання сирої нафти, бурових розчинів і води;
  • Утилізація низько потенційного тепла виробничої води;
  • Рекуперація тепла при осушенні нафти;
  • Підігрів нафти і нафтопродуктів;
  • Охолодження дизельних установок, компресорів, виробничих розчинів;
  • Конденсація парів фракцій при нефтеперегонці.