Заповнення опитувального листа для розрахунку теплообмінника

Дані про замовника:

Теплообмінник:Охолоджуване середовище (гаряча сторона) Середовище, що нагрівається (холодна сторона)
Вхiд Вихiд Вхiд вихiд
Найменування робочих середовищ
Концентрація або марка
Температури робочих середовищ t, °C
Тиск робочих середовищ P            
Допустимі втрати тиску ΔP            
Витрата робочих середовищ G            
Тепловий потік (навантаження) Q      

* Поля обов'язкові для заповнення

Ви також можете завантажити опитувальний лист, заповнити його offline і відправити на наш email: ankor.phe@gmail.com