Лабораторія

Для контролю якості матеріалів, використовуваних у виробництві на підприємстві «Анкор-Теплоенерго» мається лабораторія, яка здійснює:

  • видачу рекомендацій на конструкційні матеріали для обладнання, що працює в корозійно-агресивних середовищах;
  • з’ясування причин руйнування обладнання в хімічній, нафтохімічній, харчовій та ін. галузях промисловості;
  • оцінку корозійного стану чинного промислового обладнання (візуальний огляд, неруйнівний металографічний метод контролю стану металу);
  • проведення електрохімічних досліджень, лабораторних і промислових випробувань, спрямованих на вивчення причин виникнення корозії; • систематизацію і аналіз корозійної стійкості конструкційних матеріалів залежно від технологічності середовища;
  • розробку заходів щодо боротьби з корозійними руйнуваннями;
  • проведення металографічних досліджень, з метою оцінки зварного з’єднання;
  • проведення вхідного контролю металу на відповідність стандартам і сертифікатам якості;
  • дослідження макро-і мікроструктури сталей і сплавів, в тому числі високолегованих сплавів на основі нікелю і їх зварних з’єднань;
  • проведення випробувань корозійностійких сталей і сплавів та їх зварних з’єднань на стійкість проти міжкристалічної корозії і корозійного розтріскування;